Welkom op deze puzzelsite.

Cryptofilippine 00129
Klaas

Vul de woorden in volgens de omschrijvingen. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Bij juiste invulling ontstaat in de verticale balk de oplossing.

PDF